Fotogaléria

Video


Worship180x50

Pavlovce - Súčasnosť obce

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 389

muži 186
ženy 203

 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 116
 • Produktívny vek (15-54) ženy 117
 • Produktívny vek (15-59) muži 119
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 37
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 22

muži 10
ženy 12

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Verejný vodovod
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Príroda

      Obec leží uprostred Rimavskej Kotliny, na nive a terase Rimavy. Nadmorská výška v strede obce je 188 m n. m., v chotári 183 – 265 m n. m. Odlesnený chotár na rovine a pahorkatine s vyvinutými terasami tvoria podkladové treťohorné sliene, ílovce a pieskovce, pokryté riečnymi uloženinami a sprašovými hlinami. Má hnedozemné, nivné a lužné pôdy.

Zdroj: Vlastivedný slovník obci na Slovensku, 2. časť

přesný čas

Počasie

Počasie Pavlovce - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika JakubecWEB

Obec Pavlovce © 2013.Všetky práva vyhradené.